Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 11/10-17/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 11/10-17/10/2017

Trong ngày 17/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-300G đi thị trường Malaysia ở mức 1.840 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

17-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-300G

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

18.00

1,840

12-10-17

Cá tra fillet đông lạnh Size : 170/220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

24.00

2,000

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo