Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 08/11-14/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 08/11-14/11/2017

Trong ngày 14/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220g up gr/pc đi thị trường Philippines ở mức 1.300 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 08/11-14/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

14-11-17

Cá tra fillet đông lanh, Size: 220 - up

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

25.00

1,300

10-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

15.00

2,450

07-11-17

Cá tra fillet đông lanh, Size: 220 - up

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

25.00

1,300

CFR

13-11-17

Cá tra fillet cắt miếng đông lạnh size 20-30 gr/m

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

10.00

1,350

13-11-17

Cá tra fillet cắt miếng đông lạnh size 30-40 gr/m

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

8.00

1,350

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo