Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 08/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Malaysia ở mức 2.000 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

08-06-18

Cá TRA (SUTCHI) fillet ĐÔNG LạNH (Pangasianodon hypophthalmus). SIZE: 220-UP(GR/PC). 10kgs/ctn

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

2,000

08-06-18

CA TRA fillet DONG LANH (SIZE: 220-UP, IQF 1KG x 10 /CTN, 80% NW)

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,945

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo