Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Ấn Độ từ ngày 21/11-27/11/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Ấn Độ từ ngày 21/11-27/11/2018

Trong ngày 27/11/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Ấn Độ ở mức 900 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí