Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Ấn Độ từ ngày 12/4-14/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Ấn Độ từ ngày 12/4-14/4/2017

Trong ngày 14/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Ấn Độ ở mức 1.390 USD/tấn (CIF;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí