Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Ấn Độ từ ngày 12/4-14/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Ấn Độ từ ngày 12/4-14/4/2017

Trong ngày 14/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Ấn Độ ở mức 1.390 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Ấn Độ từ ngày 12/04-14/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

13.00

1,390

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

13.00

1,090

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.00

1,400

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

25.00

1,840

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

25.00

1,440

12-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

3.00

1,390

12-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

6.50

1,220

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo