Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 11/04-17/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 11/04-17/04/2018

Trong ngày 10/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 1.850 USD/tấn (EXW;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 11/04-17/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

17-04-18

Cá tra fillet đông lạnh. Đóng gói: 1kg x 10/ thùng

Egypt

Cong Ty Cp Phuc Long

FOB

DP

6.00

1,920

16-04-18

CA TRA fillet DONG LANH DHE

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

40.00

2,030

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo