Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 11/04-17/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 11/04-17/04/2018

Trong ngày 10/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 1.850 USD/tấn (EXW;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 11/04-17/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

EXW

10-04-18

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cua Khau Na Lan (Cao Bang)

EXW

TTR

8.50

1,850

10-04-18

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cua Khau Na Lan (Cao Bang)

EXW

TTR

8.50

2,150

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo