Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/04-17/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/04-17/04/2018

Trong ngày 17/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 110-130 gr đi thị trường Netherlands ở mức 3.660 USD/tấn (FOB;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/04-17/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

17-04-18

Cá tra fillet cắt loins đông lạnh: (SIZE 110-130G; 10kgs/thùng; net 90%; mạ băng 10%; có chứng nhận ASC)

Netherlands

Cang Cont Spitc

FOB

DP

6.00

3,660

17-04-18

Cá tra fillet cắt loins đông lạnh: (SIZE 110-130G; 10kgs/thùng; net 90%; mạ băng 10%; không có chứng nhận ASC)

Netherlands

Cang Cont Spitc

FOB

DP

3.00

3,610

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo