Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 04/04-10/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 04/04-10/04/2018

Trong ngày 06/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Malaysia ở mức 3.000 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 04/04-10/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

06-04-18

Cá tra fillet đông lạnh (size 220G-UP; 6kgs/thùng; dây đai màu trắng)

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.80

3,000

06-04-18

Cá tra fillet đông lạnh (size 220G-UP; 10kgs/thùng; dây đai màu đỏ)

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

5.00

2,220

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo