Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-250 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.483 USD/tấn (DAF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet đông lạnh

DAF

19-09-17

Cá Tra fillet đông lạnh size: 220-250g

China

Cua Khau Chi Ma (Lang Son)

DAF

TTR

13.00

2,483

19-09-17

Cá Tra fillet đông lạnh size: 250-300g

China

Cua Khau Chi Ma (Lang Son)

DAF

TTR

12.00

2,483

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300 UP

China

Cua Khau Mong Cai (Quang Ninh)

DAF

TTR

26.00

1,512

15-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220/300t

China

Cua Khau Hoanh Mo (Quang Ninh)

DAF

TTR

26.00

1,569

15-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300-400

China

Cua Khau Bac Phong Sinh (Quang Ninh

DAF

TTR

8.00

2,186

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo