Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 8/8-15/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 8/8-15/8/2017

Trong ngày 15/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 400-600 gr/con đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.060 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 08/8-15/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

15-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 400-600G

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

2,060

08-08-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, size 900-1100 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.64

1,670

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo