Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 8/11-14/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 8/11-14/11/2017

Trong ngày 10/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.748 USD/tấn (EXW;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 08/11-14/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet

EXW

10-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr

China

Cua Khau Chi Ma (Lang Son)

EXW

TTR

5.00

1,748

DAF

14-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300-400

China

Cua Khau Coc Nam (Lang Son)

DAF

TTR

26.50

1,564

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo