Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 13/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 13/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.026 USD/tấn (DAF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 13/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet đông lạnh

18-07-17

Ca tra fillet đông lạnh size 300/400 gr

China

Na Lan (Cao Bang)

DAF

TTR

7.00

2,026

18-07-17

Ca tra fillet đông lạnh size 300/400 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

TTR

25.00

1,880

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo