Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 16/05-22/05/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 16/05-22/05/2018

Trong ngày 22/05/2018, giá xuất khẩu cá tra bỏ đầu đông lạnh đi thị trường Taiwan ở mức 2.320 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí