Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 16/05-22/05/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 16/05-22/05/2018

Trong ngày 22/05/2018, giá xuất khẩu cá tra bỏ đầu đông lạnh đi thị trường Taiwan ở mức 2.320 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 16/05-22/05/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

22-05-18

CA TRA BO DAU LAM SACH DONG LANH

Taiwan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

23.50

2,320

21-05-18

DA Cá TRA ĐÔNG LạNH 0% Mạ BĂNG

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

72.00

970

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo