Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 20/11/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt sushi đông lạnh đi thị trường Korea (Republic) ở mức 9.000 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-11-17

Cá tra cắt sushi đông lạnh.

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

3.50

9,000

15-11-17

Cá tra cắt miếng đông lạnh, còn da, còn dè, còn mỡ.

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

10.00

2,000

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo