Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 11/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 11/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh size 140-220 gr đi thị trường France ở mức 2.050 USD/tấn (C&F;DP).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí