Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 11/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 11/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh size 140-220 gr đi thị trường France ở mức 2.050 USD/tấn (C&F;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 11/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 140-220 gr

France

Cang Icd Phuoclong 3

C&F

DP

4.00

2,050

17-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 150-180 gr

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DA

25.00

1,300

17-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 100 gr up

Austria

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

4.00

1,400

17-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh, size 160-180 gr

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

26.00

940

11-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 100-160 gr

Saudi Arabia

Cang Icd Phuoclong 3

CIF

LC

25.00

1,540

11-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 100-160 gr

Saudi Arabia

Cang Icd Phuoclong 3

CIF

LC

25.00

1,540

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo