Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 09/06/2018, giá xuất khẩu da cá tra đông lạnh đi thị trường Italy ở mức 930 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

09-06-18

Da Cá tra đông lạnh. Đóng gói: 5 kg/block x 240/pallet

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

24.00

930

09-06-18

Da Cá tra đông lạnh. Đóng gói: 5 kg/block x 240/pallet

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

24.00

930

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo