Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam đi thị trường UAE từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam đi thị trường UAE từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 08/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường UAE ở mức 1.821 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam đi thị trường UAE từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

08-06-18

Cá tra fillet đông lạnh (Packing: IQF, 10 kgs/bag/ctn; 80% net; Lot: VN026VI265)

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

25.00

1,821

08-06-18

Cá tra fillet đông lạnh (Packing: IQF, 10 kgs/bag/ctn; 80% net; Lot: VN026VI276)

UAE

Cang Vict

FOB

LC

25.00

1,411

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo