Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/8-22/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/8-22/8/2017

Trong ngày 22/8/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khoanh đông lạnh size 130g up đi thị trường Brazil ở mức 1.750 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/8-22/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

22-08-17

Cá tra cắt khoanh đông lạnh. Size 130g up

Brazil

Cang Qt Itc Phu Huu

FOB

TTR

2.00

1,750

18-08-17

Cá tra cắt khoanh đông lạnh. Size 90-120g

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

2.00

1,800

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo