Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/7-24/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/7-24/7/2017

Trong ngày 24/7/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh size 140 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.180 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí