Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/7-24/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/7-24/7/2017

Trong ngày 24/7/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh size 140 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.180 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/7-24/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

24-07-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh; Size: 140-UP

Saudi Arabia

Cang T.Cang -Cai Mep

CFR

TTR

9.26

1,180

24-07-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 170-230 gr

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

2.52

1,670

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo