Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 16/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 16/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.220 USD/tấn (DAF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 16/02-21/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh

21-02-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh

China

Chi Ma (Lang Son)

DAP

TTR

24.00

1,220

Cá tra fillet đông lạnh

21-02-17

Cá tra fillet đông lạnh Size: 5pcs/2.5 kg

China

Chi Ma (Lang Son)

DAP

TTR

18.00

1,341

Một số sản phẩm khác

21-02-17

Bao tử cá tra cắt bướm - đông lạnh

China

Chi Ma (Lang Son)

DAP

TTR

20.00

2,380

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo