Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh size 5-8 oz đi thị trường Malaysia ở mức 1.770 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí