Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh size 5-8 oz đi thị trường Malaysia ở mức 1.770 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/02-21/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-02-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 5-8 oz

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

5.00

1,770

14-02-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 140G-UP

Uzbekistan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

10.00

1,190

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo