Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 6/6-13/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 6/6-13/6/2017

Trong ngày 13/6/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đi thị trường Pháp ở mức 1.610 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí