Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 6/6-13/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 6/6-13/6/2017

Trong ngày 13/6/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đi thị trường Pháp ở mức 1.610 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/6-13/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

13-06-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh

France

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

6.00

1,610

10-06-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh

Russian Federation

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

24.00

1,750

07-06-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.00

2,150

06-06-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 100-140 gr

Switzerland

Cang Vict

FOB

TTR

5.00

1,710

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo