Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.800 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

23-01-18

Cá tra cắt khúc đông lạnh

Mexico

Cong Ty Cp Phuc Long

FOB

LC

19.10

1,800

23-01-18

Cá tra cắt khúc đông lạnh

Colombia

Cang Vict

FOB

TTR

23.92

1,590

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo