Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 18/12/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh đi thị trường Colombia ở mức 1.590 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-12-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh

Colombia

Tnhh Xnk Tay Nam

FOB

TTR

7.00

1,590

13-12-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh

France

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

0.20

2,700

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo