Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 1.520 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

12-06-18

Cá tra cắt khúc đông lạnh Packing: Bulk 10kg/carton

USA

Icd Transimex Sg

FOB

TTR

21.48

1,520

11-06-18

Cá tra cắt khúc đông lạnh: (SIZE 6-8 OZ; 10LBS/thùng; 18.750 lbs = 8.504,81 kgs )

USA

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

LC

8.51

2,489

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo