Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá rô phi đông lạnh size 200-255 gr đi thị trường Singapore ở mức 3.350 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

12-06-18

Cá rô phi fillet đông lạnh (size 200-255G; 5kgs/thùng)

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

0.50

3,350

12-06-18

Cá rô phi fillet đông lạnh (size 200-255G; 9kgs/thùng)

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

2.50

3,370

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo