Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá rô phi đông lạnh size 200-255 gr đi thị trường Singapore ở mức 3.350 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí