Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 4/7-11/7/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 4/7-11/7/2018

Trong ngày 5/7/2018, giá xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh size 300-500gr đi thị trường Portugal ở mức 1.260 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí