Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá rô phi làm sạch đông lạnh đi thị trường Australia ở mức 2.900 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

23-01-18

Cá rô phi làm sạch đông lạnh

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

2.43

2,900

22-01-18

Cá rô phi fillet đông lạnh (Size: 120-170gr, 170-220gr)

Spain

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

3.00

2,344

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo