Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/8-22/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/8-22/8/2017

Trong ngày 22/8/2017, giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh đi thị trường Switzerland ở mức 4.300 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí