Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/8-22/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/8-22/8/2017

Trong ngày 22/8/2017, giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh đi thị trường Switzerland ở mức 4.300 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/8-22/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

22-08-17

Cá rô phi fillet đông lạnh

Switzerland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

0.98

4,300

21-08-17

Cá rô phi fillet đông lạnh

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

8.27

3,050

19-08-17

Cá rô phi fillet đông lạnh

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

24.00

1,200

18-08-17

Cá rô phi fillet đông lạnh

Mauritius

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

9.04

1,408

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo