Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh đi thị trường Netherlands ở mức 3.800 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo