Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh đi thị trường Netherlands ở mức 3.800 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/02-21/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-02-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

2.36

3,800

15-02-17

Cá rô phi đông lạnh

USA

Tnhh Xnk Tay Nam

C&F

TTR

39.60

670

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo