Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 21/11/2017, giá xuất khẩu cá tra rô phi đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 1.938 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

21-11-17

Cá Rô Phi đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

16.34

1,938

21-11-17

Cá Rô Phi đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

10.39

2,269

21-11-17

Cá Rô Phi đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

5.96

1,828

18-11-17

Cá Rô Phi Tươi Đông Lạnh

USA

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

16.34

1,784

18-11-17

Cá Rô phi đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

16.34

1,850

                 

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo