Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/3-21/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/3-21/3/2017

Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh size 7-9 oz đi thị trường Netherlands ở mức 3.300 USD/tấn (FOB;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-03-17

Cá rô phi fillet đông lạnh, size 7-9 oz

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

6.00

3,300

21-03-17

Cá rô phi fillet đông lạnh, size 2-3 oz

Czech Republic

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

5.00

2,920

16-03-17

Cá rô phi fillet đông lạnh, size 3-5 oz

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

8.00

3,090

15-03-17

Cá rô phi fillet đông lạnh( Size : 80/140)

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

LC

11.64

3,350

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo