Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh size 100-130 gr đi thị trường HongKong ở mức 5.280 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá rô phi fillet đông lạnh size 100-130 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

3.00

5,280

18-07-17

Cá rô phi fillet đông lạnh size 140-160 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

6.00

5,420

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo