Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/6-16/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/6-16/6/2017

Trong ngày 16/6/2017, giá xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh size 550-750 gr đi thị trường Mỹ ở mức 1.388 USD/tấn (CIF;DA).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/6-16/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-06-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 550-750G

USA

Cang Vict

CIF

DA

24.97

1,388

13-06-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 600-800G

China

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

21.60

1,370

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo