Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh size 55-140 gr đi thị trường Hungary ở mức 2.390 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

19-12-17

Cá rô phi fillet đông lạnh (size 55-140G)

Hungary

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

1.00

2,390

15-12-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 200-300 gr

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

850

15-12-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 200-300 gr

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

850

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo