Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá rô phi đông lạnh đi thị trường Switzerland ở mức 1.950 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

16-01-18

Cá rô phi làm sạch đông lạnh

Switzerland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

0.51

1,950

15-01-18

Cá rô phi fillet đông lạnh

Reunion

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

3.00

3,170

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo