Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá lóc đông lạnh đi thị trường Cambodia ở mức 1.544 USD/tấn (DAF;CASH).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

DAF

23-01-18

Cá lóc

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

20.00

1,544

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo