Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá lóc đông lạnh đi thị trường Cambodia ở mức 1.544 USD/tấn (DAF;CASH).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo