Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/7-16/7/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/7-16/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/7-16/7/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

DAF

16-07-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc) ,  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

23.00

1,685

15-07-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc) ,  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

19.00

1,685

14-07-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc) ,  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

21.50

1,682

CFR

16-07-19

cá lóc đông lạnh

Taiwan

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

0.74

1,000

13-07-19

Cá Lóc cắt khúc đông lạnh (10kg/ thùng)

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

0.75

4,000

11-07-19

Cá Lóc (Mudfish) đông IQF nguyên con

Canada

C Cai Mep Tcit (Vt)

CFR

TTR

2.58

3,600

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ

Tin tham khảo