Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá lóc đi thị trường Campuchia ở mức 1.554 USD/tấn (DAF;CASH).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

16-01-18

Cá lóc ướp đá

Singapore

Ho Chi Minh

FOB

KHONGTT

0.60

1,200

16-01-18

Cá LóCfillet ĐÔNG LạNH

Singapore

Ho Chi Minh

FOB

TTR

0.31

2,000

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo