Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng làm sạch đông lạnh đi thị trường Australia ở mức 3.100 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

23-01-18

Cá Diêu Hồng làm sạch đông lạnh

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

1.96

3,100

17-01-18

Cá diêu hồng nguyên con bỏ nội tạng đông lạnh

France

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

LC

10.00

1,850

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo