Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/8-17/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/8-17/8/2017

Trong ngày 17/8/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 250-350 gr đi thị trường Colombia ở mức 2.170 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/8-17/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

17-08-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 250-350G

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

12.50

2,170

17-08-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 350-450G

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

12.50

2,270

16-08-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 400-600G

Switzerland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

3.03

2,430

16-08-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 600-800G

Switzerland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

5.50

2,440

16-08-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 800-1000G

Switzerland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

3.23

2,520

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo