Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 18/11/2017, giá xuất khẩu cá tra điêu hồng đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 2.863 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

18-11-17

Cá Rô Phi Đông Lạnh (đỏ)

USA

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

TTR

19.13

2,863

18-11-17

Cá Rô Phi Đông Lạnh (đỏ)

USA

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

TTR

2.00

2,753

18-11-17

Cá diêu hồng nguyên con làm sạch đông lạnh

Germany

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DA

5.09

2,950

17-11-17

Cá diêu hồng nguyên con size 300-500 gr

France

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

11.00

1,600

                 

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo