Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 18/11/2017, giá xuất khẩu cá tra điêu hồng đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 2.863 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo