Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng cắt đầu, làm sạch, đông lạnh đi thị trường Australia ở mức 3.790 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/02-21/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-02-17

Cá diêu hồng cắt đầu, làm sạch, đông lạnh

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

0.59

3,790

14-02-17

Cá diêu hồng 800/Up đông lạnh

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.97

2,860

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo