Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 14/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng cắt đầu, làm sạch, đông lạnh đi thị trường Australia ở mức 3.790 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí