Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 15/12/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 500-800 gr đi thị trường Netherlands ở mức 2.300 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

15-12-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh (size 500-800G)

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

2.88

2,300

15-12-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh (size 500-700G)

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

7.20

2,290

15-12-17

Cá diêu hồng 800 gr/UP đông lạnh

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

7.00

2,550

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo