Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con làm sạch size 700 gr up đi thị trường Korea (Republic) ở mức 3.085 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch size 700 gr up

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

3.00

3,085

18-07-17

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch size 500-700 gr

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.00

2,856

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo