Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con làm sạch size 700 gr up đi thị trường Korea (Republic) ở mức 3.085 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo