Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018

Trong ngày 11/01/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.550 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

11-01-18

Cá diêu hồng đông lạnh

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

20.00

2,550

CFR

12-01-18

Cá Rô Phi Đông Lạnh (đỏ)

China

Cang Vict

CFR

TTR

25.16

1,556

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo