Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh nguyên con size 800 gr up đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.550 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

12-06-18

Cá diêu hồng NCLS 800 GR/UP đông lạnh, 1 con/bịch, 10kg/thùng

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

12.00

2,550

12-06-18

Cá diêu hồng NCLS 2 PCS/PA đông lạnh, 900g/bịch x 10

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

3.60

2,500

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo