Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam ngày 20/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam ngày 20/3/2017

Trong ngày 20/03/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 20 lbs/bag đi thị trường HongKong ở mức 1.870 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam ngày 20/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-03-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh, 20 lbs/bag

HongKong

Tnhh Xnk Tay Nam

CIF

TTR

24.04

1,870

20-03-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh, 10 kgs/bag

Colombia

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

TTR

6.00

2,380

20-03-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh, 22 lbs/bag

UK

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

LC

24.97

1,850

20-03-17

Cá điêu hồng nguyên con đông lạnh, 22 lbs/bag

USA

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

LC

24.97

1,762

Nguồn: TCHQ

 

Tin tham khảo