Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam ngày 20/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam ngày 20/3/2017

Trong ngày 20/03/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con đông lạnh size 20 lbs/bag đi thị trường HongKong ở mức 1.870 USD/tấn (CIF;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí