Một số cập nhật chung về cân đối cung cầu 12 tháng năm 2017 của AgroMonitor - cập nhật 14/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số cập nhật chung về cân đối cung cầu 12 tháng năm 2017 của AgroMonitor - cập nhật 14/12/2017

Cập nhật số liệu xuất khẩu tháng 12/2017 với chính ngạch đạt 351 ngàn tấn. Xuất khẩu gạo tháng 12 chủ yếu giao hàng đi Trung Quốc và Malaysia, xuất khẩu tiểu ngạch tiếp tục ảm đạm. Giữ nguyên lượng gạo từ Campuchia về Việt Nam, giảm lượng gạo xuất khẩu chính ngạch trong tháng 12 xuống chỉ còn 351 ngàn tấn từ 400 ngàn tấn ước tính vào tháng trước. Ước tính tổng tồn kho gạo cuối tháng 12 tăng thêm 73 ngàn tấn so với ước tính tháng trước.

 

ĐÔNG XUÂN

HÈ THU

HT + TĐ

THU ĐÔNG

MÙA

 

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

Sản lượng gạo

679

1,755

1,950

546

569

711

1,223

1,138

1,641

908

690

434

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

84

81

104

74

37

37

30

22

40

60

40

40

Xuất khẩu chính ngạch

351

412

551

539

580

537

579

658

515

483

375

351

Gạo đi Bắc/Tiểu ngạch

84

100

137

89

55

26

24

41

32

62

50

26

Tổng tồn kho cuối kỳ

735

1,561

2,430

1,924

1,397

1,084

1,185

1,026

1,611

1,434

1,139

686

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn

Số liệu ước tính cho 12 tháng năm 2017